Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
_O5_
120
2029316214
2
_O6_
120
2017113277
3
No_Than_2
120
1947803777
4
No_Than_1
120
1885296453
5
_O8_
120
1710172273
6
_O7_
120
1642915752
7
No_Than_11
120
1584646041
8
O8
120
1532541345
9
No_Than_5
120
1507912602
10
__TraMy_TN__
120
1501943972
11
OO5
120
1487789962
12
No_Than_9
120
1485053698
13
No_Than_7
120
1415484059
14
_NT1_
120
1149524341
15
No_Than_10
120
1112846429
16
DaiTieuThu
120
1053834695
17
No_Than_12
120
1034798258
18
_O4_
120
818914501
19
AnMauLonRoi
120
761073154
20
CaiLonGiThe
120
751915460