Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
zZ_D__K_Zz
120
2141724076
2
Nhao_Dzo_Ku
120
2133210659
3
Crown
120
2080447529
4
4O
120
1976396647
5
I1
120
1936065930
6
BaoAn_1
120
1920849093
7
Oh__________
120
1920379395
8
BaoAn_2
120
1915581452
9
zZ_BOW8_Zz
120
1913727954
10
OO1
120
1906991161
11
ImDiMaSong02
120
1904905949
12
3O
120
1897511416
13
AhiHiOO8
120
1895038747
14
2O
120
1881732266
15
ImDiMaSong04
120
1868350071
16
19h58
120
1859974261
17
ImDiMaSong01
120
1833599169
18
zZ_BOW13_Zz
120
1828101539
19
___TraMy___
120
1825362537
20
ImDiMaSong05
120
1820459688