TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
___FamSun___
Up_Vinfast15
7
744765914
2
En_NPC2
Be2
7
389505151
3
Zz_68_zZ
_6789__
7
377480059
4
SiZo
AnhHungNho
7
283620883
5
__FamSun___
Up_Vinfast14
7
263640081
6
0001
32132132113
7
149095721
7
_SuPhu____
AnhHung
6
227619807
8
En_NPC3
Be3
6
183298452
9
Cry1
Kien_DepTrai
6
162639236
10
SaKiRa_90
LolLLLLL
6
153254155