TopGuild

Hạng
Guild
Cấp
Chủ Guild
Gold
1
BaChuThienHa
5
zZ_D__K_Zz
30464777777
2
HuynhDe
5
AnkDz
10020000000
3
AE___2O__VIP
5
__TraMy_TN__
7840000000
4
Fc_mobile__L
5
jodxx
405685110
5
CF_Can_Tho
5
_____HBO____
873242
6
BoLaTatCa
5
ImLặngLàVàng
0
7
ThaiNguyen
5
TùngSócLọ
0
8
MGR_Korea
5
Xuka
0
9
_Lexus_
5
KAKA01
0
10
LongXuyen_AG
5
_A´nhDương_
0