Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Zk_Boom
120
5,023,012,396 gold
2
__Enter__
120
2,985,663,668 gold
3
Rick
120
2,915,782,566 gold
4
O7
120
1,520,355,810 gold
5
XXXX
120
1,427,608,631 gold
6
NguoiDepTrai
120
1,412,124,043 gold
7
NamKing
120
1,355,263,620 gold
8
O5
120
1,354,412,778 gold
9
jodxx
120
1,253,294,062 gold
10
O6
120
1,110,758,709 gold