Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Boomm
120
984,577,459 gold
2
XXXX
120
569,115,446 gold
3
HoangTuSoi
120
501,281,729 gold
4
CAT
120
324,567,182 gold
5
ưưAnhưư
120
215,303,024 gold
6
AnkDaiKa
120
133,017,591 gold
7
Rig
120
117,918,577 gold
8
Trinh33
120
91,282,487 gold
9
Trinh34
120
91,280,990 gold
10
TutQuanFagA
113
90,476,564 gold