Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
hu_voo
120
1,878,427,135 gold
2
No_Than_4
120
1,528,119,231 gold
3
No_Than_3
120
1,331,767,193 gold
4
No_Than_6
120
1,293,647,225 gold
5
No_Than_1
120
1,288,119,489 gold
6
No_Than_5
120
1,279,965,273 gold
7
No_Than_2
120
1,238,677,192 gold
8
No_Than_7
120
1,227,299,497 gold
9
ZBaBy_KisTyZ
120
500,680,046 gold
10
__Shin__
120
443,074,970 gold