Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
zZ_D__K_Zz
120
7,860,101,269 gold
2
Frank
120
2,002,842,084 gold
3
NapLaBaoLong
120
1,695,948,567 gold
4
SinDy
120
1,064,063,146 gold
5
__9O_TN__
120
658,245,228 gold
6
VuChiHieu
120
532,762,852 gold
7
Crown
120
521,627,181 gold
8
O2
120
477,455,938 gold
9
XuanHoangTn
120
458,186,358 gold
10
OO1
120
454,841,208 gold