Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
zZ_D__K_Zz
120
60,775,251,432 gold
2
123_anh
120
16,007,783,902 gold
3
TQT
120
10,133,895,419 gold
4
BaoAn_2
120
8,831,818,585 gold
5
BaoAn_5
120
7,337,371,218 gold
6
BaoAn_3
120
7,074,494,686 gold
7
BaoAn_4
120
6,803,544,364 gold
8
Zk_Boom
120
5,023,012,396 gold
9
_VTC_00_
120
4,411,506,168 gold
10
BiiBeBong
120
4,012,528,197 gold