Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
_HD_ChaoHanh
112
12,000,837,819 gold
2
_Nguoi_Am_
120
8,577,235,999 gold
3
TieuTieu
120
7,046,337,452 gold
4
zZ_D__K_Zz
120
4,550,682,793 gold
5
_Captain_
120
2,568,333,521 gold
6
ConCuBenBen
120
2,279,028,879 gold
7
BaoAn_2
120
2,162,649,896 gold
8
_NghichLan_
120
2,063,688,794 gold
9
hu_voo
120
1,878,427,135 gold
10
LIVE_TrựcTiếp_SroMienBac
1
1,862,859,172 gold